Γενικές Πληροφορίες

Εγγύηση προϊόντων Aerower

Εγγύηση προϊόντων Aerower -

 

  • Η εγγύηση της Aerower καλύπτει όλα τα ελαττώματα στο προϊόν που μπορεί να προκληθούν πριν παραδοθεί στον τελικό πελάτη, που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του προϊόντος. Η εγγύηση είναι σε ισχύ για 2 χρόνια από τη στιγμή που το προϊόν παραδίδετε στον πελάτη.
  • Η εγγύηση καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί στο προϊόν πριν τη παράδοση και δεν έχουν προκληθεί σε καμία περίπτωση απο τον πελάτη, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται με βάση τις οδηγίες της Aerower.
  • Το κόψιμο των ελαστικών δεν επηρεάζει την εγγύηση του ελαστικού.
  • Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσετε το αποδεικτικό της αγοράς, με ορατή την ημερομηνία αγοράς και τους κωδικούς των επηρεασμένων ανταλλακτικών, σε καμία περίπτωση μην πετάξετε το ελλαττωματικό ανταλλακτικό.
  •  Η εταιρεία θα αξιολογεί το ελλαττωματικό προϊόν και σε περίπτωση που σας καλύπτει η εγγύηση θα σας ενημερώσουμε για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.