Ακαδημία -

Jumple Academy Επαγγελματίες Jumper

Καλώς ήρθες, μελλοντικέ καθηγητή Jumple Evolution!

Η Jumple Academy γεννήθηκε ορμώμενη από το πνεύμα της Aerower για καινοτομία. Είναι ο φορέας που αναλαμβάνει την ανάπτυξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ώστε να ανταποκρίνονται στις αξίες και τις επιθυμίες μας.

Τα καθήκοντα της Jumple Academy είναι τα παρακάτω:

  •  Να αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης Jumple. Τα προγράμματα αυτά είναι απο-τελεσματικά, προσαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα, είναι ασφαλή και προάγουν έναν νέο και γεμάτο θάρρος τρόπο ζωής. Βασίζονται στην εμβιομηχανική που εφαρμόζεται στα jumpers, στις τελευταίες τάσεις και τα επιστημονικά στοιχεία για τη σωματική δραστη-ριότητα, την υγεία, την προπόνηση κ.λ.π. καθώς και στη διάδοση του #AerowerAttitude.
  • Να σχεδιάζει, να οργανώνει και να παρέχει επίσημα σεμινάρια για να πιστοποιεί κα-θηγητές και εκπαιδευτές. Εκτός από τη μετάδοση της πιο σύγχρονης γνώσης, τα μαθή-ματα κατάρτισης για κάθε πρόγραμμα παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή του.
  • Να διαχειρίζεται την Jumple CommunityTM : Πρόκειται για την πλατφόρμα όπου έχετε διαθέσιμα τα βοηθήματα για τα μαθήματά σας και την υποστήριξη μίας μεγάλης κοινό-τητας επαγγελματιών.
  • Να συντονίζει, να οργανώνει και να συμπράττει σε πληθώρα εκδηλώσεων με jumpers σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο αλλά και διαδικτυακά.
  • Να υποστηρίζει και να εμψυχώνει όλους τους επαγγελματίες Jumple κατά τη διάρκεια της πορείας τους.

Jumple Council

Το Jumple Council, μια διεθνής ομάδα ειδικών φυσικής αγωγής και προετοιμασίας με δεκαετίες εμπειρίας στα jumpers παρέχει συμβουλές στην Academy. Το συμβούλιο δρα ως συμβουλευτικό σώμα και έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των προγραμμάτων.

Να ξέρετε ότι θα έχετε την υποστήριξη της Jumple Academy όποτε τη χρειάζεστε.

Μαζί θα φτάσουμε αυτό το είδος στη θέση που του αξίζει.

Ακαδημία -
Ακαδημία -

Αντιλαμβανόμαστε την άσκηση με τα jumpers ως έναν τρόπο αυτο-βελτίωσης και μία πηγή φυσικής και πνευματικής απόλαυσης αλλά πάνω απ’όλα ως έναν υγιή τρόπο ζωής και φυσικά ως έναν νέο δρόμο επαγγελματικής πορείας γεμάτο υποσχέσεις!

ΓΙΝΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ JUMPLE

1.1.2.2

Η ιεραρχία στην πορεία του επαγγελματία Jumple έχει ως εξής:

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διδάσκει μαθήματα Jumple

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ADVANCED

Διδάσκει εξειδικευμένα μαθήματα Jumple

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Διδάσκει καθηγητές

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παρέχει υποστήριξη σε επαγγελματίες Jumple

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ MASTER

Δημιουργεί προγράμματα.